Bãi Đầm Trầu on Côn Đảo Island


Source: i.redd.it