hello awajishima! (akashi kaikyo bridge connecting maiko,kobe to awajishima)


Source: i.redd.it