Issen Yoshoku 壹錢洋食 祗園本店 – Okonomiyaki, Kyoto, Japan


Source: i.redd.it